Hôm nay thứ bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2024
Thơ - NGỘ (02/04/2024 13:32 PM)
Đồng Ánh Liễu

Chiều nay gạo rụng sân đình
Ngẩn ngơ cánh nhạn lặng thinh lưng trời
 


Xót lòng thương cánh hoa rơi
Nghiêng nghiêng vạt nắng cõng lời tâm kinh
 
Cũng là một kiếp phù sinh
Trăm năm tuế nguyệt biết mình về đâu
Ta bà là cõi bề dâu
Sinh thời là gửi ...
Thác sau là về...!
 
Dìu nhau qua cõi U mê
Yêu thương gieo khắp bốn bề nhân gian
Người người thoát cảnh lầm than
Yên vui hạnh phúc an nhàn thong dong
 
Tịnh thiền sắc sắc không không
Lá rơi cũng chỉ một vòng đến đi
Đừng buồn thương xót mà chi
Đã xanh cùng kiệt tiếc gì tàn tro
 
Kiếp người như một giấc mơ
Ngộ ra sinh tử
là Vô thường Đời!
 
- Đồng Ánh Liễu
 #ĐAL 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - NÓI VỚI CON (12/04 10:08:24 AM)
Thơ - CHẲNG MUỐN TU (12/04 10:06:27 AM)
Thơ - NỖI NHỚ ĐỌA ĐÀY (10/04 04:20:47 AM)
Thơ - HOA CHANH ĐÃ NỞ (10/04 04:17:49 AM)
Thơ - NỬA ĐỜI SAU (08/04 13:15:32 PM)
Thơ - Anh không về . . .! (08/04 13:13:21 PM)
Thơ - VÀNG ƯƠM MỘT ĐOÁ (06/04 14:05:33 PM)
Thơ - CHỈ MUỐN (06/04 14:03:20 PM)
Thơ - LÊN - XUỐNG (06/04 14:00:04 PM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo