Hôm nay thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019
Thơ - DÒNG SÔNG THÁNG 10!  (11/10/2019 06:56:59 AM)
Thái Thăng Long

Sông đầy...
Đưa ta về bến nhỏ
Mưa cuối thu
Hoa cải vàng đâu đó
 

Thơ - HÃY NỔ SÚNG !  (11/10/2019 06:43:59 AM)
Thái Thăng Long

Mất biển !
Là mất nước !
 

Thơ - HỒI CHUÔNG ĐIỂM !  (10/10/2019 22:40:43 PM)
Thái Thăng Long

Tham quá
Để bao đứa trẻ
 

Thơ - KỶ VẬT THỜI GIAN  (10/10/2019 16:25:53 PM)
ĐÀM LAN

Ai cũng có một vài kỷ vật
Chôn thậm vào tim qua những phiến lá thời gian
 

Thơ - SẮC THU  (09/10/2019 16:23:22 PM)
ĐÀM LAN

Sắc thu từng phiến lá vàng rơi
Ta hỏi Ta ơi có ngâm ngùi
 

Thơ - TA NGỒI LẠI  (09/10/2019 15:20:51 PM)
ĐÀM LAN

Đường xa quá mình đi hoài hổng tới
Mắt mỏi rồi
 

Thơ - XÂU XÉ  (08/10/2019 11:46:50 AM)
LAM TRẦN

CHĂN, RẬN
Sống trong chăn, biết chăn có rận
Lỡ đắp rồi, suốt đời ôm hận
 


Thơ - XÔN XAO Ý NGHĨ  (08/10/2019 10:43:53 AM)
LAM TRẦN

CĂN VẶN
Tôi mong được đi xa
Ngắm tổ quốc hiền hòa
 


Thơ - VÒNG THỜI GIAN  (07/10/2019 22:55:34 PM)
LAM TRẦN

Có một thứ cả đời không mệt mỏi
Là cái đồng hồ, cứ thư thả ngày đêm
 


Thơ - THUỞ CŨ XA RỒI  (07/10/2019 10:58:32 AM)
LAM TRẦN

CŨ KỸ
Lần giở từng trang album cũ
Thấy mình sống sót giữa nhân gian
 


    Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo