Hôm nay thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2024
Thơ - CHẲNG MUỐN TU (12/04/2024 10:06 AM)
Sơn Nguyễn

Việc ác ngày nay tựa kiến bu
Chờ nhân quả báo cuối cùng ... bù
 


Dương trần muốn bỏ tìm nơi tịnh
Cõi tạm sau này chẳng sắc thu
 
Chợt thấy ai cười chân khựng bước
Cam tâm tự nguyện mắt vào tù
Vô tình một thoáng hồn như loạn
Bước trở về thôi chẳng muốn tu.
 
11/4/2024
Sơn Nguyễn
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - NHÌN MƯA KHÓC CƯỜI (22/05 14:53:42 PM)
Thơ - NGÀY CỦA MẸ (22/05 14:51:26 PM)
Thơ - NỬA ĐỜI SAU (2) (20/05 06:45:37 AM)
Thơ - VẾT CỨA RIÊNG MÌNH (18/05 20:21:30 PM)
Thơ - MÙI CỦA MẸ (18/05 19:18:18 PM)
Thơ - YÊU LẦM. . .! (16/05 10:15:55 AM)
Thơ - ĐẾM MÙA (14/05 06:49:49 AM)
Thơ - CHUNG LỐI MỘNG (14/05 06:47:38 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo