Hôm nay thứ bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2024
Thơ - CỞI RỒNG MÌ (22/02/2024 05:01 AM)
Hoàng lão tà

Mì tôm ăn riết hóa rồng
Kẹt cái lòng thòng nó cũng quăn queo
 


Rồng ta bay khắp núi đèo
Rồng mình gặp nước bèo nhèo rã banh
 
Rồng ta bay lộn trong tranh
Rồng mình tô chén với hành bột nêm
Rồng mình cứu đói ngày đêm
Phở cơm hổng có mình chêm cũng đầy
 
Còn cơm mập ú nay gầy
Ngày xưa căng thẳng giờ đây lại chùng
Nhìn buồn giống cọng dây thun
Lúc co lúc dãn bắn thằn lằn đeo
 
Sợi mì ốm nhách quăn queo
Từ ngày chống đọi cũng teo theo mì
Gặp mồi nó cũng lì lì
Chẳng vâng chẳng dạ nằm ì chán ghê
 
Hoàng lão tà
Cảm tác theo hình
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - NÓI VỚI CON (12/04 10:08:24 AM)
Thơ - CHẲNG MUỐN TU (12/04 10:06:27 AM)
Thơ - NỖI NHỚ ĐỌA ĐÀY (10/04 04:20:47 AM)
Thơ - HOA CHANH ĐÃ NỞ (10/04 04:17:49 AM)
Thơ - NỬA ĐỜI SAU (08/04 13:15:32 PM)
Thơ - Anh không về . . .! (08/04 13:13:21 PM)
Thơ - VÀNG ƯƠM MỘT ĐOÁ (06/04 14:05:33 PM)
Thơ - CHỈ MUỐN (06/04 14:03:20 PM)
Thơ - LÊN - XUỐNG (06/04 14:00:04 PM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo