Hôm nay thứ năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024
TẶNG SÁCH - Chuyện Phiếm Đạo Đời tập 12 (03/09/2017 03:31 AM)
HỘI TƯƠNG TRỢ HOA MAI ÚC CHÂU
 
HỘI TƯƠNG TRỢ HOA MAI ÚC CHÂU
HOA MAI ASSOCIATION IN AUSTRALIA INC.
ABN: 41 591 426 904
www.hoamai-aus.org.au
Email: [email protected]
P.O.Box 240 Miller, NSW 2168
Phone: +61 402 775 221
 


Sydney, ngày 01 tháng 09 năm 2017
 
THÔNG BÁO
 
TẶNG SÁCH
 
Nhằm mục đích phổ biến và phát huy văn hóa Việt Nam,
trong cộng đồng người Việt đang sinh sống trên
đất nước tự do Úc Đại Lợi đa văn hóa.
 
Hội Tương Trợ Hoa Mai Úc Châu
được tác giả Trần Ngọc Mười Hai (Sydney)
tặng 100 cuốn sách "Chuyện Phiếm Đạo Đời tập 12"
 
Quí vị nào muốn có cuốn sách trên,
xin liên lạc địa điểm nhận sách miễn phí:
Hương Nam 0402 775 221.
Trân trọng,
 
Trần Thi (Hội Phó)
 
170901_TẶNG SÁCH-Chuyện Phiếm Đạo Đời tập 12_02.jpg

 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo