Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2024
TẶNG SÁCH - Chuyện Phiếm Đạo Đời tập 14 (05/08/2018 11:34 AM)
HỘI TƯƠNG TRỢ HOA MAI ÚC CHÂU


HỘI TƯƠNG TRỢ HOA MAI ÚC CHÂU
HOA MAI ASSOCIATION IN AUSTRALIA INC.

ABN: 41 591 426 904
www.hoamai-aus.org.au


Sydney, ngày 05 tháng 08 năm 2018
 
THÔNG BÁO
 
TẶNG SÁCH
 
Nhằm mục đích phổ biến và phát huy văn hóa Việt Nam,
trong cộng đồng người Việt đang sinh sống trên
đất nước tự do Úc Đại Lợi đa văn hóa.
 
Hội Tương Trợ Hoa Mai Úc Châu
được tác giả Trần Ngọc Mười Hai (Sydney)
tặng 100 cuốn sách "Chuyện Phiếm Đạo Đời tập 14"
 
Quí vị nào muốn có cuốn sách trên,
xin liên lạc Mr Hương Nam nhận sách miễn phí.
Tel: 0402 775 221.
Trân trọng,
 
Trần Thi (Hội Phó)
 
180805_TẶNG SÁCH-Chuyện Phiếm Đạo Đời tập 14_02.jpg

 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo