Hôm nay thứ bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2024
TẶNG SÁCH - Chuyện Phiếm Đạo Đời tập 16 (20/12/2019 10:39 AM)
HỘI TƯƠNG TRỢ HOA MAI ÚC CHÂU

HỘI TƯƠNG TRỢ HOA MAI ÚC CHÂU
HOA MAI ASSOCIATION IN AUSTRALIA INC.

ABN: 41 591 426 904
www.hoamai-aus.org.au
Email: [email protected]
P.O. Box 240 Miller, NSW 2168
Phone: +61 402 775 221Sydney, ngày 20 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

TẶNG SÁCH

Nhằm mục đích phổ biến và phát huy văn hóa Việt Nam,
trong cộng đồng người Việt đang sinh sống trên
đất nước tự do Úc Đại Lợi đa văn hóa.

Hội Tương Trợ Hoa Mai Úc Châu
được tác giả Trần Ngọc Mười Hai (Sydney)
tặng 100 cuốn sách "Chuyện Phiếm Đạo Đời tập 16"

Quí vị nào muốn có cuốn sách trên,
xin liên lạc Mr Hương Nam 0402 775 221 (SMS)
nhận sách miễn phí.
Trân trọng,

Trần Thi (Hội Phó)

190530_Tặng Sách CPĐĐ 15_02.jpg

 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo