Hôm nay thứ tư, ngày 22 tháng 3 năm 2023
Thơ - ẤM Ớ (10/03/2023 16:31 PM)
LAM TRẦN

Tại sao cứ phải yêu đàn bà
Trừ mẹ, chính là má của ta?
 


Có phải, bởi họ là số một
Còn mình, chỉ là mủn zê-rô?
 
Tại sao cứ phải cưới họ kìa
Khi chung sống sẽ lắm nọ-kia?
Phải chăng vì những kia-nọ ấy
Sẽ ăn đồng chia đủ đề huề?
 
Tại sao cứ nên khen họ đẹp
Khi vũ trụ nhiều thứ rất mướt?
Phải chăng khi đôi ngả chung đường
Thì muối cũng dần dà hóa ngọt?
 
Tại sao cứ nên khen họ trẻ
Dẫu ngoài xa, lắm sắc nhiều nhan?
Phải chăng cơm ăn ngày ba bữa
Chỉ bởi bàn tay khéo của nàng?
 
Tại sao cứ ấm ớ tại sao
Khi rành rành thế, tự thuở nào?
Ừ, thì hỏi, chỉ để mà hỏi
Bởi phụ nữ vốn quá ngọt ngào…!
 
LAM TRẦN 08.03.2023
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - BƯỚC NGOẶT (22/03 05:25:53 AM)
Thơ - NẾU MỘT NGÀY (22/03 04:44:44 AM)
Thơ - TỪ DẠO ẤY (20/03 05:55:55 AM)
Thơ - DỐI LÒNG (20/03 04:44:44 AM)
Thơ - XOÁ TÊN NGƯỜI TÌNH (18/03 09:09:09 AM)
Thơ - VÔ TÌNH (16/03 06:57:15 AM)
Thơ - NỖI NIỀM (16/03 06:55:26 AM)
Thơ - VẪN MỘT MÌNH (14/03 04:40:40 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo