Hôm nay thứ hai, ngày 9 tháng 12 năm 2019
Thơ - LẮC RẮC (06/10/2019 16:33 PM)
LAM TRẦN

Lắc rắc vài hột: nóng muốn khùng
Mưa thế cũng mưa: đấng đành hanh
 Nắng dội mấy ngày, thân đầy ghét
Mưa quờ dăm giọt, áo xộc tanh
Quạt nín, chó gào câu ắng ẳng
Điện tăng, người chửi tiếng quàng xiên
Lạy trời, có thương, thương cho trót
Mưa như đái dắt thế sao đành?

 
LAM TRẦN
22.07.2019
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - LẠC LÕNG (07/12 15:44:19 PM)
Thơ - NGHE GIÓ ĐÔNG SANG (07/12 14:41:24 PM)
Thơ - ANH NỢ EM (05/12 15:38:57 PM)
Thơ - BAY LÊN BAY LÊN (05/12 10:23:49 AM)
Thơ - CÕI HOANG (Hoa Cỏ May) (04/12 03:15:54 AM)
Thơ - VỘI VÀNG - GIÓ (02/12 11:48:19 AM)
Thơ - TÔI MUỐN HỎI EM (01/12 10:19:36 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo