Hôm nay thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019
Thơ - HÃY NỔ SÚNG ! (28/09/2019 04:09 AM)
Thái Thăng Long

Mất biển !
Là mất nước !
 


Có thể mai sau
Có thể bây giớ ?
 
Hãy vung gươm
Không hề run sợ
Nghìn năm oai hùng
Vua Lý đã đề thơ...
 
Hãy nổ súng
Để giành lại biển
Xé ngực mà đi
Tìm giặc phanh thây
 
Ai khiếp sợ
Để cháu con
Muôn đời nguyền rủa
Lịch sử rửa nhơ
Cho đến bao giờ?
 
Hãy nổ súng
Lòng người ra trận
Dù mất đi ngàn biệt phủ sa hoa
Dù hy sinh
Để cứu lấy sơn hà
Dù phải chết
Để vẹn nguyên Tổ quốc
 
Hãy nổ súng
Bằng lòng căm hận
Tư chính trăm đêm
Không thể bình yên
 
90 mươi triệu trái tim nổi giận
 
Biển khơi ta đang tích bão tới gần...
 
Hãy nổ súng !
Cho lòng người gần lại
Cho nghìn năm
Đồng vọng một tiếng ca
Cho tàu giặc vùi sâu biển cả
 
Tổ quốc linh thiêng
Ta quỳ xuống dâng hoa..
 

Thái Thăng Long
21-9-2019
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - DÒNG SÔNG THÁNG 10! (11/10 06:56:59 AM)
Thơ - HÃY NỔ SÚNG ! (11/10 06:43:59 AM)
Thơ - HỒI CHUÔNG ĐIỂM ! (10/10 22:40:43 PM)
Thơ - KỶ VẬT THỜI GIAN (10/10 16:25:53 PM)
Thơ - SẮC THU (09/10 16:23:22 PM)
Thơ - TA NGỒI LẠI (09/10 15:20:51 PM)
Thơ - XÂU XÉ (08/10 11:46:50 AM)
Thơ - XÔN XAO Ý NGHĨ (08/10 10:43:53 AM)
Thơ - VÒNG THỜI GIAN (07/10 22:55:34 PM)
Thơ - THUỞ CŨ XA RỒI (07/10 10:58:32 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo