Hôm nay thứ hai, ngày 19 tháng 8 năm 2019
Thơ - MÊ SẢNG (22/07/2019 11:01 AM)
ÉN TRẮNG

Loạng choạng cơn say
Nửa mê nửa tỉnh
 


Bóng đổ dài theo
Vết xước chiều loang
Ly rượu chơi vơi
Sầu rơi trắng mắt
Ta bàng hoàng cào cấu
Nhịp thời gian.

 
14/07/2019
ÉN TRẮNG
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - Rừng Thu Buồn (18/08 04:58:57 AM)
Thơ - Chiều Mưa Sàigòn (17/08 05:56:00 AM)
Thơ - NỖI NHỚ CHIỀU THU (17/08 04:53:05 AM)
Thơ - TÌNH NHƯ MÂY (16/08 10:50:03 AM)
Thơ - CHO VAY (16/08 05:07:05 AM)
Thơ - NỖI NHỚ NGÀY ĐÔNG (15/08 21:46:01 PM)
Thơ - HOA và MƠ (15/08 20:50:35 PM)
Thơ - THU BUỒN (14/08 22:43:46 PM)
Thơ - MƯA CHIỀU (14/08 21:40:58 PM)
Thơ - CƠN MƯA VÔ THƯỜNG (13/08 21:18:56 PM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo