NGUYEN THANH
Glass & Aluminium Services
ABN: 90 274 478 578

* Chuyên sửa chữa và lắp ráp
* Kiếng mặt tiền shop
* Kiếng phòng tắm
* Thay kiếng cửa
* Kiếng soi mặt
* Kiếng tủ âm

KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ * PHỤC VỤ 24 GIỜ * GIÁ CẢ HỢP LÝ

Liên lạc:
Email: [email protected]
Thanh 0418 675 614
Michael 0433 575 877